Επισκευή φορτιστή/τροφοδοτικού

Το τροφοδοτικό ή φορτιστής όπως συνηθίζεται να λέγεται για laptop, είναι το ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα τον υπολογιστή ή το laptop. Είναι το πρώτο κύκλωμα που έρχεται σε επαφή με την πρίζα και άρα είναι το πρώτο που δέχεται τις αυξομειώσεις της τάσης του δικτύου, με επακόλουθο να είναι πιο ευπαθή και να καίγεται όταν η τάση δεν είναι σταθερή. Επίσης λόγω κατασκευής, οι φορτιστές των laptop τείνουν να παρουσιάζουν βλάβη στις άκρες του καλωδίου ή του βύσματος.

  • Επισκευή του τροφοδοτικού/φορτιστή

  • Έλεγχος του τροφοδοτικού/φορτιστή

  • Επισκευή χαλασμένων βυσμάτων

  • Επισκευή κομμένου καλωδίου

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram