Αναζήτηση
  • Thessaloniki Pc

Γενική συντήρηση σταθερού υπολογιστή

Γενική συντήρηση σταθερού υπολογιστή. Αφαίρεση όλων των βυσμάτων καθαρισμός τους και επανατοποθέτησή τους.Καθαρισμός του πύργου, της μητρικής και του συστήματος ψύξης. Τοποθέτηση θερμοαγώγιμης πάστας. Ενδελεχής έλεγχος σταθερότητας του συστήματος.





#Συντήρηση